Sounder SIGN UP FOR FREE
Ficko Vukojević Iskustvo
Ficko Vukojević Iskustvo

Episode 22 · 1 year ago

(Podcast) Lule Pljugica - FV Iskustvo #00022

ABOUT THIS EPISODE

Luka Bijelović aka. Lule Pljugica je jedan od najmlađih uspešnih FOREX TRADERA koji drži najveću forex grupu na Balkanu koja broji više od 10.000 članova!

Takođe, Luka je bio youtuber ranije! Odslušajte njegovu priču koja je krenula od momenata kad je bio najobičniji geek kid i koji put ga je čekao da dođe do ovde gde je sada... Mogu da kažem da nije još uvek ni počeo, a za neke VEĆ JE PREŠAO IGRICU.